Noviny Slovenský východ

Dobrovoľníci zachraňujú hrady Jasenov a Brekov a aj vojenské cintoríny z 1. svetovej vojny

V humenskom kaštieli sa v sobotu 27. septembra prezentovali občianske združenia, ktoré zachránili a zveľadili kus histórie pre budúce generácie.

HUMENNÉ. Humenská zberateľská spoločnosť zorganizovala seminár, na ktorom prostredníctvom fotoprojekcií predstavili svoje aktivity občianske združenia na záchranu Brekovského a Jasenovského hradu a Klub vojenskej histórie Beskydy. 

Skúmajú dejiny a rekonštruujú cintoríny

Klub vojenskej histórie Beskydy vznikol v roku 2004. Členovia tohto občianskeho združenia sa venujú výskumu regionálnych dejín. Za svoj hlavný cieľ si dali mapovanie a následnú obnovu vojenských cintorínov z prvej svetovej vojny. Radoslav Turik priblížil činnosť členov klubu pri rekonštrukcii vojenských cintorínov v Palote, Výrave, Svetliciach, v Zbudskej Belej, Hostoviciach, Stakčíne, Veľkej Poľane, Snine a ďalších. Veľa práce urobili na najväčšom vojenskom cintoríne z prvej svetovej vojny v obci Veľkrop v okrese Stropkov, kde je na ploche 3360 metrov štvorcových pochovaných  6 880 vojakov, zväčša neznámych. Okresy Humenné, Snina, Medzilaborce, Stropkov, Svidník a Bardejov boli v rámci dnešného Slovenska jediným územím, ktorým sa prehnal front a v čase od jesene 1914 do jari 2015 sa tu odohrávali urputné boje. Na vojenských cintorínoch z prvej svetovej vojny je pochovaných 43 tisíc vojakov rakúsko-uhorskej a ruskej armády. Nie všetci padlí vojaci podľa slov Turika boli exhumovaní a pochovaní na cintorínoch, približne 7- tisíc ich leží v karpatských lesoch.

V Humennom sa bude bojovať ako pred sto rokmi  

Pri príležitosti 100. výročia začiatku prvej svetovej vojny pripravuje Klub vojenskej histórie Beskydy veľkolepú rekonštrukciu bojov o mesto Humenné. Aj keď tie prebiehali v novembri 1914, pripravovaná rekonštrukcia bojov sa uskutoční 18. októbra na kopci za bývalými kasárňami, kde sa pred sto rokmi bojovalo. Organizátori očakávajú účasť 10- tisíc návštevníkov. Ich pozornosť budú pútať nielen pozemné boje, ale aj vojenský vrtuľník z prvej svetovej vojny. K „bojisku“ sa záujemcovia dostanú cez areál záchrannej brigády. Presný program podujatia zverejnia organizátori v najbližších dňoch.

Záchrana Brekovského a Jasenovského hradu

Občianske združenie na záchranu Brekovského hradu tohto roku už po šiesty raz realizovalo polročný projekt, v rámci ktorého stredoveký hrad zachraňovali domáci i zahraniční dobrovoľníci. Cieľom rekonštrukčných prác, ktoré priblížil riaditeľ združenia Stanislav Macinský, je stabilizácia hradných ruín murovaním. Brekovčania inšpirovali Jasenovčanov, ktorí v roku 2011 založili Občianske združenie na záchranu Jasenovského hradu. Prvý rok sa podľa slov Alexandra Daňa, zástupcu združenia, zamerali na odkrytie hradu od náletových drevín, stromov a iných porastov. Nasledovalo čistenie hradného muriva a jeho stabilizácia murovaním. Rekonštrukčné práce na stredovekých hradoch sú náročné a niekedy aj nebezpečné. Hradné múry sú destabilizované. Pri ich obnove sa používa tradičná vápenná malta, ako v stredoveku.

Archeologický výskum obohatil zbierku nálezov

Súčasťou rekonštrukčných prác na spomínaných stredovekých hradoch bol archeologický výskum. Najpočetnejší nájdený materiál na hrade Brekov podľa slov archeologičky Ivany Strakošovej z Vihorlatského múzea tvorila keramika - zlomky hrncov, panvíc, pokrievok a čriepky kachlíc zo 14.- 17. st. Našli sa tam aj rôzne časti kovových predmetov, klince i delová guľa. Vzácnym nálezom bol rám dverí, tzv. kamenné ostenie, na ktorom bol nápis v latinčine: Si Deus pro nobis, quis contra nos, čo v preklade znamená Ak je Boh s nami, kto je proti nám?  Citáty z Biblie boli v tom čase veľmi populárne. Archeologička Ivana Strakošová sa dlhodobo venuje prieskumu hradu Jasenov. Našla sa tam keramika, pracovné nástroje, zlomky zbraní i súčasti odevov. Prieskumom sa podarilo doložiť existenciu dielne na razenie falošných mincí v polovici 16. st. za panovníka Gabriela Drugetha.          

TEXT A FOTO: (lop)

Copyright © 2014, VIHORLAT PRESS s.r.o. | Všetky práva vyhradené.

TPL_GK_LANG_MOBILE_TOP TPL_GK_LANG_MOBILE_SWITCH_DESKTOP