Noviny Slovenský východ

Pláže pri bývalej Vojenskej zotavovni na Šírave štát rozpredal

Pozemky pri bývalej Vojenskej zotavovni, ktoré sú považované za najlukratívnejšie a najkrajšie pláže na Zemplínskej šírave, rozpredal štát súkromnej firme a súkromným osobám. Časť doteraz verejne prístupnej pláže si už jeden z nových majiteľov postupne ohradzuje plotom. Štátna akciovka spoločnosť HOREZZA, a. s., ktorá pozemky predala, tvrdí, že rekreanti sa k plážam dostanú bez problémov. 

 

 

KALUŽA. Pláž a pozemky v blízkosti Hotela Granit Zemplínska šírava – bývalej Vojenskej zotavovne už nepatria štátu.

Pred dvomi rokmi rozpredaj popreli

 Spoločnosť HOREZZA, a. s., ktorej jediným akcionárom je Ministerstvo obrany SR, ich pred pár mesiacmi predala súkromnej firme a niekoľkým súkromným osobám. Štátna akciovka spravuje hotel Granit na Zemplínskej šírave len od roku 2013. Generálny riaditeľ spoločnosti Stanislav Brečka vtedy ubezpečoval, že žiadny rozpredaj majetku sa v „súčasnosti“ nepripravuje. Prešli dva roky a spoločnosť predala najlukratívnejšie pozemky, ktoré sa nachádzajú v blízkosti hotela a Thermalparku Šírava. 

Predali aj lodenicu, golfové ihrisko aj tenisové kurty 

Pláž a pozemky pri bývalej Vojenskej zotavovni sú mnohými rekreantmi a turistami považované za najkrajšie na celej Zemplínskej šírave. Rekreanti oceňujú najmä to, že pláž je udržiavaná a je z nej ideálny prístup do vody. Spoločnosť HOREZZA, a. s., predala pozemky v blízkosti Vojenskej zotavovne o rozlohe viac ako 15-tisíc metrov štvorcových. Okrem pozemkov predal štát aj lodenicu, bufet, bungalovy, tenisové kurty a minigolfové ihrisko. Za predaj spomínaných nehnuteľností zinkasovala štátna akciovka viac ako pol milióna eur. HOREZZA, a. s., predala pozemky a ďalšie nehnuteľnosti v čase, keď sa lokalita po výstavbe susedného Thermalparku stala najlukratívnejšou na Šírave. Do tejto rekreačnej oblasti smeruje najviac rekreantov a turistov. Ubytovacie zariadenia, bungalovy v blízkosti aquaparku môžu rekreanti využívať po celý rok. Značnú časť pozemkov o rozlohe viac ako 10-tisíc m2 spolu s lodenicou, bufetom Pláž, minigolfovým ihriskom a športovými ihriskami kúpila firma Z.O.A., s. r. o.. Za spomínané nehnuteľnosti zaplatila vyše 183-tisíc eur. Bungalov a pozemky o rozlohe viac ako 4,5-tisíc metrov štvorcových kúpil aj známy michalovský podnikateľ Oto Melcer, ktorý už vlastní pozemky a nehnuteľnosti v lokalite medzi Hotelom Eurobus a Vojenskou zotavovňou. Za pozemky a bungalov zaplatil 280-tisíc eur.

Štát: Pozemky sme využívali len čiastočne

Generálny riaditeľ spoločnosti HOREZZA, a. s., Stanislav Brečka prostredníctvom Martiny Hlavienkovej informoval, že hlavným dôvodom pre odpredaj pozemkov bola ich nedostatočná využiteľnosť, ktorá je len sezónna. „Pozemky sa z dôvodu ich obrovskej výmery využívali len čiastočne. Náklady na údržbu pozemkov prevyšovali výnosy z tohto majetku,“ uviedla Hlavienková a pokračovala: „V prvom rade si dovolíme uviesť, že predmetné pozemky, ako aj ostatný majetok sú vo vlastníctve spoločnosti HOREZZA, a. s., nie v jej správe. Na uvedenom nemení nič ani skutočnosť, že jediným akcionárom spoločnosti je SR – Ministerstvo obrany SR. Akciová spoločnosť tak spadá pod režim Obchodného zákonníka, nie pod režim zákona o správe majetku štátu, ako je to pri príspevkových a rozpočtových organizáciách,“ zdôraznila Hlavienková. Hoci hotel a celé rekreačné zariadenie bolo pôvodne a prioritne zamerané prevažne na rekreáciu a rehabilitačné pobyty pre príslušníkov Ozbrojených síl SR a ich rodiny, v súčasnosti to už neplatí. „Dovolíme si uviesť, že podiel rezortu obrany na tržbách spoločnosti za rok 2015 predstavuje 52 %. Z uvedeného je zrejmé, že spoločnosť HOREZZA, a. s., poskytuje komplexné služby nielen pre rezort obrany, ale aj pre civilnú klientelu. V prípade tržieb len z rezortu obrany by nebola zabezpečená likvidita spoločnosti,“ doplnila Hlavienková.

 

Peniaze z predaja pôjdu na modernizáciu hotela

Hotel Granit Zemplínska šírava je od júla 2013 na základe zlúčenia akciových spoločností, ktoré pôsobia ako kompaktný celok, súčasťou spoločnosti HOREZZA, a. s.. Do 21. septembra 2013 to boli Vojenské zdravotnícke zariadenia, a. s.. Hlavienková vysvetlila, že peniaze z predaja nehnuteľností poputujú do modernizácie bývalej Vojenskej zotavovne. „Všetky získané prostriedky sú používané na rekonštrukciu, modernizáciu a obnovu hotela na Zemplínskej šírave, ako aj ostatných zariadení. Na Zemplínskej šírave sa v súčasnosti rekonštruuje celá ubytovacia časť a priestory vstupnej haly a recepcie. V prípade získania ďalších finančných prostriedkov plánuje vedenie spoločnosti pokračovať v rekonštrukcii a modernizácii zariadenia. K uvedenému si dovolíme dodať, že v období zlúčenia akciových spoločností Vojenská zotavovňa a hotel Zemplínska Šírava, a. s., Vojenská zotavovňa a hotel Smrekovica, a. s., a Vojenské zdravotnícke zariadenia, a. s., a príchodu nového vedenia spoločnosti boli zariadenia prevádzok zastarané a väčšinou v nevyhovujúcom technickom stave. Vedenie spoločnosti sa i z tohto dôvodu pustilo do postupnej obnovy a modernizácie všetkých prevádzok tak, aby bola zabezpečená konkurencieschopnosť na trhu,“ uviedla Hlavienková. Doplnila, že i keď jediným akcionárom spoločnosti je SR – Ministerstvo obrany SR, nie je napojená na štátny rozpočet tak, ako je to v prípade príspevkových a rozpočtových organizácií.

 

Rekreanti sa k plážam dostanú

Nových vlastníkov pozemkov zmluvy nezaväzujú k tomu, aby zabezpečili prechod rekreantov k plážam a brehom Šíravy. Jeden  z podnikateľov si už časť pláže, ktorú odkúpil, predeľuje plotom. Horezza odmieta, že by sa rekreanti nedostali k vode. „K tomuto tvrdeniu si dovolíme uviesť, že pláže nie sú vo vlastníctve spoločnosti, ale v správe Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p.. Prístup k plážam je naďalej zabezpečený,“ dodala Hlavienková.

 

TEXT A FOTO:MILAN POTOCKÝ

 

 

 

© Slovenský východ, VIHORLAT PRESS, s.r.o., 2016

Copyright © 2014, VIHORLAT PRESS s.r.o. | Všetky práva vyhradené.

TPL_GK_LANG_MOBILE_TOP TPL_GK_LANG_MOBILE_SWITCH_DESKTOP