Noviny Slovenský východ

Na hrade Čičva ukončia prvú etapu murárskych prác

Čoraz väčšmi rozpadajúce sa ruiny hradu Čičva, rozprestierajúceho sa nad obcou Sedliská a riekou Ondava, podchytili dobrovoľníci z občianskeho združenia Pro futuro hradu Čičva. Vďaka ním možno pozorovať premenu hradu na turisticky atraktívne miesto. Viditeľnou zmenou je aj realizácia prvej etapy murárskych prác, ktoré ukončia v septembri.  

HRAD ČIČVA/ SEDLISKÁ. V polovici septembra sa na hrade ukončia všetky murárske práce, čím sa uzatvorí prvá etapa domurovania jadra kaverny bergfritu, ktorý je najstaršou časťou hradu.Začiatok druhej etapy je naplánovaný na apríl budúceho roku. Obdobie zimy dobrovoľníci využijú na odstraňovanie náletových drevín a krovín.

Bohatá história

Historický skvost nášho regiónu sa týči na návrší Beskydského predhoria Ondavskej vrchoviny v severnej časti obce Sedliská, miestnej časti Podčičva v okrese Vranov nad Topľou. Jeho bohatá história siaha až do roku 1316, keď sa datuje prvá písomná zmienka. Strategickou polohou sa hrad zaradil do sústavy strážnych hradov, zároveň bol strediskom rozsiahleho panstva, pod ktoré spadalo viac než 60 obcí. K hradu sa neviaže len archív Zemplínskej stolice, ktorý tu sídlil v 16. storočí, ale aj mnoho významných šľachtických rodov. K najviac rezonujúcim bezpochyby parí Alžbeta Bátoriová, ktorá sa vydávala v blízkom Vranove nad Topľou,  Drugetovci z Humenného, ktorí stoja za najväčším rozmachom hradu či František II. Rákoci, po ktorého pôsobení dochádza k zbúraniu hradu. Ten by chátral dodnes, nebyť dobrovoľníkov, ktorým osud hradu nebol ľahostajný.

 

Prvé jubileum i úspechy

Tým, ktorým záležalo na obnove hradu, sa našli v občianskom združení Pro futuro hradu Čičva. To začalo pôsobiť dňa druhého októbra, keď ich Ministerstvo vnútra oficiálne registrovalo. Za rokom pôsobenia vidieť nemalé zmeny a prácu šikovných rúk, ktoré sa na brigádnických prácach zúčastňovali každú sobotu. Posledné veľké stretnutie dobrovoľníkov sa bude konať v polovici septembra, keď sa má konať posledná murovacia brigáda. Práve ňou by sa mala ukončiť prvá etapa murárskych prác na jadre kaverny. Začiatok druhej, rozsiahlejšej etapy je naplánovaný až na apríl ďalšieho roku. „Obdobie od jesene do jari by sme chceli využiť na požiadanie Ministerstva kultúry o grant na nezamestnaných, mať aspoň šesť stálych pracovníkov by bolo fajn. Zároveň práce na hrade budú pokračovať naďalej. Plánujeme dať do poriadku kroviny a kríky,“ uviedol Ľubomír Hutka, predseda Občianskeho združenia  Pro futuro hradu Čičva. Oslava prvého jubilejného roka pôsobenia bude dňa tretieho októbra, keď obec organizuje výstup na hrad. Práve tohto podujatia by sa združenie chcelo ujať a návštevníkom priblížiť nielen čo-to z minulosti hradu, ale aj o aktuálnej činnosti združenia a jeho plánoch do budúcnosti.

 

Michaela Jurcová

© Slovenský východ, VIHORLAT PRESS, s.r.o., 2015

Copyright © 2014, VIHORLAT PRESS s.r.o. | Všetky práva vyhradené.

TPL_GK_LANG_MOBILE_TOP TPL_GK_LANG_MOBILE_SWITCH_DESKTOP